לוגו מסעדת סויאמי סושיעלות משלוח באר-שבע: 15 ש"ח
עלות משלוח עומר: 25 ש"ח
עלות משלוח להבים: 35 ש"ח

משרד פרסום